Sondy CTD / STD - SAIV, SEA and SUN

Polecamy szeroki wybór sond CTD / STD oraz wieloparametrowych sond firm SAIV (Norwegia) oraz SEA & SUN (Niemcy). Sprzęt do zastosowań oceanograficznych oraz limnologicznych. Szeroki wybór, wyposażenie dodatkowe (czujniki tlenu, fluorescencji) oraz szeroka gama osprzętu zapasowego.
Sondy SD204 CTD / STD - SAIV

Przewodnictwo:
Zakres: 0 to 70 mS/cm
Rozdzielczość: 0.01 mS/cm
Dokładność: +/- 0.02 mS/cm

Zasolenie: przeliczane z  C,T & D
Zakres: 0 to 40 ppt
Rozdzielczość: 0.01 ppt
Dokładność: +/- 0.02 ppt

Temperatura:
Zakres: -2 to +40°C
Rozdzielczość: 0.001°C
Dokładność: +/- 0.01°C
Szybkość pomiaru: 0.2 sec

Ciśnienie/głębokość:
Zakres: 500, 1000, 2000, -- 6000 m
Rozdzielczość: 0.01 dbar (m)
Dokładność: +/- 0.01% FS
Szybkość pomiaru : 0.1 sec

Prędkość dźwięku: przeliczana z  S,T & D
Zakres: 1300 to 1700 m/s
Rozdzielczość: 1cm/s
Dokładność: +/- 5 cm/s
Sonda SD204 mierzy, oblicza i rejestruje przewodnictwo wody morskiej, zasolenie, temperaturę, głębokość (ciśnienie), prędkość dźwięku i gęstość wody. Można dodać trzy opcjonalne czujniki, na przykład: tlen rozpuszczony , fluorescencja i zmętnienie. W przypadku opcjonalnych czujników z kilkoma zakresami czułości, sonda ma możliwość automatycznego wybierania zakresu.
Dane są rejestrowane w jednostkach fizycznych.
Dołączone oprogramowanie, SD200W, zawiera wszechstronne funkcje programowania, przetwarzania danych i prezentacji w trybie online i online: - multigraph, obliczenia online, obliczenia gęstości i głębokości. Zaprogramowane ustawienia i współczynniki kalibracji są utrzymywane w nieulotnym EEPROM i nie zostaną zmienione / utracone, jeśli zasilanie zostanie odłączone.
Wytrzymałość i pełna ochrona przed wyciekiem uzyskuje się przez formowanie próżniowe elektroniki i wszystkich innych składników w poliuretanie. Włączanie / wyłączanie odbywa się za pomocą klucza magnetycznego lub klawiatury. Zamknięty przedział zawiera dwie wymienne baterie typu C.
W praktycznym działaniu pojemność akumulatora jest wystarczająca do ciągłej pracy przez cały rok.
Dane są rejestrowane w jednostkach fizycznych i jednocześnie przesyłane za pośrednictwem wodoszczelnego złącza RS232 do użytku on-line.
Do zdalnego odczytu i monitorowania producent oferuje kilka opcji: Jednostka komunikacyjna CU901, do dwukierunkowej komunikacji przez satelitę Iridium, GPRS z wbudowanym serwerem internetowym, GSM i UHF / VHF.


SD204_data.pdf