sprzęt do badań terenowych i monitoringu przyrodniczego

OFERTA biomm.pl

Sieci planktonowe: pionowe i poziome, dragi i czerpacze, próbniki dna: skrzynkowe typu Ekman, Van Veen oraz Corer i Kajak, butle do poboru wody (batometry) typu FreeFlow, Niskin, Ruttner, Limnos, rozety i multinety, sprzęt do poboru mikroplastików i wiele innych.

NOWOŚĆ - system zdalnego dostępu do detektorów nietoperzy firm WildlifeAcoustics oraz ecoObs - RASBAT
USŁUGI

Proponujemy szeroki wachlarz usług związany z monitoringiem przyrodniczym oraz doborem i użytkowaniem zakupionego w naszej firmie sprzętu:
- szkolenia z zakresu obsługi sprzętu (np. Multinet, Manta, rozety, oprogramowanie OceanLab)
- przygotowanie procedur terenowych oraz laboratoryjnych
- przygotowanie formularzy poboru prób oraz prowadzenia monitoringu
- prowadzenie monitoringu limnologicznego, oceanograficznego, przyrodniczego (monitoring gatunków i siedlisk)
- prace terenowe w tym prace typu "off-shore"
- pobór prób w ramach projektów naukowo-badawczych (projekty lądowe i morskie)

Zapoznaj się z informacjami na naszej stronie High Sea Environmental Services- www.hses.eu - lub napisz do nas