W naszej ofercie szeroki wybór sieci planktonowych, drag, czerpaczy, mierników wieloparametrowych, detektorów nietoperzy i szerokopasmowych nagrywarek ptaków, ssaków i płazów.
Zapraszamy do kontaktu - pełne wsparcie, instrukcje, szkolenia, pomoc w wyborze odpowiedniego sprzętu do monitoringu i badań terenowych.