Sprzęt do poboru i obróbki prób pod kątem mikroplastików - Hydrobios

Szczególne zainteresowanie problemem wstępowania mikroplastików oraz szeroko zakrojone projekty badawcze prowadzone pod tym kątem, zaowocowały wprowadzeniem przez firme Hdrobios do oferty sprzętu do poboru i obróbki prób.

Sieci typu neustonowego czy specjalny model sieci Manta oraz separator mikroplastków (MPSS) cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony instytucji badawczo-naukowych. MANTA - HYDROBIOS

Siatka do mikroplastików typu Manta została opracowana z myślą o zastosowaniu na spokojnych wodach otwartych morskich jak i słodkich (rzeki, strumienie, jeziora). Szczególnym rozwiązaniem tej siatki są stateczniki boczne, pozwalające siatce "ślizgać" się po powierzchni wody i utrzymywać stabilność poboru, przy wymaganych bardzo małych prędkościach (maks. 3 węzły).  Stateczniki są łatwo demontowane na czas transportu. Otwór wlotowy siatki  15x30cm posiada dodatkowo trzpień do montażu przepływomierza.
Długość siatki: 200cm
Rama: stal nierdzewna
Masa własna: 5kgSIATKA POZIOMA- HYDROBIOS

Większa (wlot 40x70cm) i cięższa (12kg) od MANTY, siatka do poboru mikroplastików na akwenach otwartych. Boczne boje wypornościowe można łatwo zdemontować na czas transportu. Sieć o długości 260cm
Rama sieci tego samego typu jak w sieci neustonowej typu Katamaran.SIATKA NEUSTONOWA - KATAMARAN - HYDROBIOS

Sieć neustonowa typu Katamaran do poboru mikroplastików na otwartych wodach morskich. Boczne pływaki, o długości 3m, doskonale prowadzą siatkę na falach - ich wąski kształt zapobiega skakaniu Katamarana na falach. Sprawdzony w trakcie prac badawczych przy stanie morza powyżej 3B. Maksymalna prędkość trałowania 8 węzłów.

Wlot sieci 40x70

Masa własna 100kgSEPARATOR MIKROPLASTIKÓW - MPSS - HYDROBIOS

Separator mikroplastików MPSS (MicroPlastic Sediment Separator) pozwala na obróbkę prób o objętości do 6 litrów. Dzięki standaryzowanej metodzie, pozwala na odzysk 100% cząsteczek o wielkości 1 - 5mm oraz 95,5% cząsteczek o wielkości < 1mm. Umożliwia separacje z prób wody oraz prób zawiesiny i dna. Automatyczny rotor posiada czujnik zatrzymania uniemożliwiający zatarcie silnika w przypadku słabo uwodnionych prób.